“Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. (Lc 24,41-42)

Suy niệm: Nhiều lần Đức Ki-tô Phục sinh chọn khung cảnh bữa ăn để gặp gỡ các môn đệ, chẳng hạn với hai môn đệ Em-mau hoặc với các môn đệ khác tại phòng tiệc ly. Cũng vậy, ngày nay cộng đoàn ưu tiên gặp Chúa trong bữa tiệc Thánh Thể, nơi chúng ta được Chúa dạy dỗ, giáo huấn, rồi chia sẻ Mình Máu Ngài cho ta. Mình Máu Ngài ta đón nhận là Thân mình của Đấng Phục sinh; việc đón nhận Thịt Máu Ngài cũng là hành vi của bữa Tiệc ly; sự hiện diện dưới hình bánh rượu của Ngài hôm nay là kết quả của lời tiên tri: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, cũng như lời hứa ở với ta mọi ngày cho đến tận thế. Theo trải nghiệm của chúng ta, gặp gỡ qua một bữa ăn chính là cuộc gặp gỡ thân tình nhất. Điều này cũng đúng cho bữa tiệc Thánh Thể giữa Thiên Chúa với những kẻ tin yêu Ngài.

Mời Bạn: Đi tham dự Thánh lễ là dự phần trong nghi lễ bẻ bánh, gặp Chúa Ki-tô Phục sinh hằng sống, Đấng ở với ta mọi ngày cho đế tận thế. Bạn gặp Chúa, kết hợp thân thiết cách cá vị với Ngài, để rồi sau thánh lễ, bạn được sai đi, sống tinh thần Thánh lễ kéo dài, tiếp tục gặp Đấng Phục sinh trong đời thường của mình.

Sống Lời Chúa: Là tín hữu, ta hãy coi Thánh lễ là cơ hội quí báu để gần gũi Chúa mỗi ngày một hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa sẵn lòng ngự vào lòng con mỗi khi con đi rước lễ. Xin cho con siêng năng tham dự Thánh lễ hằng ngày, hằng tuần để được gần gũi, thân thiết với Chúa luôn. Amen.