“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,40)

Suy niệm: Chúng ta thật diễm phúc vì được biết rõ ràng chương trình, dự định, ý muốn của Chúa Cha qua lời mặc khải của Chúa Giê-su: để được cứu rỗi, hạnh phúc muôn đời, ta cần thực hiện ba động tác “đến” với Chúa Giê-su, Người Con Một của Thiên Chúa, để được “thấy” và “tin” vào Ngài. “Đến” với Chúa thường xuyên qua lời cầu nguyện, thánh lễ. “Thấy” là nhận ra Ngài đang hiện diện giữa ta, đặc biệt qua Bí tích Thánh Thể và các bí tích, cũng như qua người anh em, nhất là nơi người kém may mắn. “Tin” là xác tín Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ gian trần, để ý muốn của Ngài là chuẩn mực quyết định mọi chọn lựa lớn nhỏ của mình.

Mời Bạn đến với Chúa Giê-su cách thường xuyên hơn để có thể thấytin vào Ngài. Mỗi khi đọc Tin Mừng, bạn đang đến với Ngài, nhận thấy Ngài hiện diện với mình, và thêm niềm tin vào Ngài. Khi dâng thánh lễ, bạn đến với Ngài, nhận ra Ngài nơi tấm bánh chén rượu, cộng đoàn phụng vụ, và đức tin bạn càng được củng cố hơn. Bạn đừng lo đến mà không gặp được Chúa vì trước khi về Trời, Ngài đã hứa với các môn đệ rằng sẽ hiện diện giữa chúng ta mọi ngày cho đến ngày tận thế (Mt 28,20).

Sống Lời Chúa: Thực hành lộ trình ba bước “đến-thấy-tin” Chúa Ki-tô để sự sống phục sinh được triển nở phong phú nơi bạn và để bạn truyền thông sự sống ấy cho người khác nữa.

Cầu nguyện: Lạỵ Chúa, xin hướng dẫn con trong chân lý của Chúa, để con có thể thấy và tin những điều Chúa và Giáo hội tiếp tục dạy dỗ con trong cuộc sống hằng ngày. Amen.