Đức Giê-su lên núi… gọi những kẻ Ngài muốn… để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng. (Mc 3,13.14)

Suy niệm: Theo thánh Mác-cô, việc Chúa gọi các Tông đồ diễn ra trên “núi” mang ý nghĩa đặc biệt. Dưới nhãn quan thần học Kinh Thánh, núi và biển gợi nhớ đến nơi hùng vĩ nhưng thanh vắng, nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người (Virgil Howard). Việc Chúa tách riêng Nhóm Mười Hai với đám đông nhắc ta ý thức sự chọn lựa các cộng sự viên Nước Trời là một lựa chọn độc đáo, từ giữa thế gian, sinh sống, hoạt động giữa thế gian, nhưng không còn thuộc về thế gian nữa. Như vậy các ông mới có thể toàn tâm toàn ý “ở với Người” và việc Chúa “sai các ông đi rao giảng” mới thật sự có ý nghĩa quan trọng.

Mời Bạn: Chúa đã chọn gọi bạn từ trong lòng mẹ. Rồi thánh hiến bạn qua phép Thánh tẩy và Thêm sức để cũng thực thi sứ mạng như các Tông đồ: ở với Ngài và được sai đi loan báo Tin Mừng. Bạn hãy ở lại với Ngài qua các giờ Thánh lễ, đọc-suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện mỗi ngày… Bạn ý thức mình được sai đi khi nỗ lực sống tốt đẹp tư thế người môn đệ Ki-tô hữu trong gia đình, xứ đạo, và xã hội. Mỗi khi nghe lời kết lễ: “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an,” bạn lại nhớ sau khi ở lại với Chúa, đây là giây phút bạn được sai đi.

Sống Lời Chúa: Là Ki-tô hữu, tôi luôn cảm tạ Chúa, không ngừng cầu nguyện và dấn thân làm cho Danh Chúa cả sáng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã chọn gọi con vào Hội thánh Chúa. Xin ban ơn giúp sức để con cũng biết làm cho người khác trở thành con cái Chúa. Amen.