“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt mình lại không để ý tới?” (Mt 7,3)

Suy niệm: “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng” vốn là cái tật cố hữu của con người. Biết thế nên Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy bắt đầu từ việc “lấy xà” trong mắt mình trước khi “lấy rác” ra khỏi mắt anh chị em. Lý do là vì ai trong chúng ta cũng đều có tội, bất toàn. Đã bất toàn, ắt phán đoán của chúng ta sẽ thiếu sót, thiên lệch. Đã có tội, ắt nhận định của chúng ta sẽ không còn đủ trong suốt, chính đáng. Ấy là chưa kể những xét đoán của ta có khi lại là võ đoán, đầy ác ý. Quyền xét đoán hãy dành cho Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng Thánh Thiện, và giàu lòng tha thứ trước khi là Vị Thẩm phán chí công!

Mời Bạn: Chúng ta đã biết và cũng đã thực hành ít nhiều việc “phê và tự phê”. Phê bình là cách giúp nhau thăng tiến. Nhưng đó không phải là chỉ trích, nói xấu để “hạ” nhau. Một cộng đoàn mà ai cũng chỉ lo “lấy rác trong mắt người anh em mà không thấy xà trong mắt mình”, chẳng những là không nên, mà còn chỉ tổ làm hư sự thôi.

Sống Lời Chúa: Người thứ ba (thường là vắng mặt) trong câu chuyện thường ngày của bạn là kẻ hay bị “lấy rác” nhiều nhất. Hãy ngưng ngay việc “lấy rác người vắng mặt” đơn giản là vì điều đó là không khả thi mà chỉ chất thêm “rác” trong mắt bạn thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, “nếu Chúa chấp tội nào có ai đứng vững được ư?” Thế mà chúng con thường coi mình vô tội để rồi tự làm quan tòa xét đoán kẻ khác! Nghĩ lại chúng con thấy mình vô duyên và ích kỷ quá. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và giúp chúng con sống bác ái hơn, đặc biệt trong cách nói, cách nghĩ về người khác.