“Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý hơn chúng sao?” (Mt 6,26)

Suy niệm: Đôi cánh, giọng hót, chiếc tổ bé con,… từng chi tiết trong đời sống loài chim là nguồn cảm hứng cho biết bao tác phẩm nghệ thuật hội họa, thi ca, điện ảnh. Mặt khác, mô phỏng các bộ phận cơ thể con chim, các nhà khoa học sáng chế ra nhiều máy móc hữu ích cho con người. Chưa hết, loài vật này còn dạy cho thế nhân một nghệ thuật sống “quẳng gánh lo đi” rất có giá trị. Khi nhận thấy con người quá lo toan cho cuộc sống vật chất, Chúa Giê-su kêu mời họ nhìn vào loài chim để rút ra bài học sống tin tưởng và phó thác nơi Cha trên trời: “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng” (Mt 6,26).

Mời Bạn: Bài học tuy đơn sơ, có vẻ dễ học, nhưng thực ra lại khó: khó nhớ, khó thực hành! Vì lòng tham lam, tính kiêu ngạo muốn tự mình định liệu tất cả cho mình, người ta đánh mất đi tâm tình hồn nhiên phó thác nơi Thiên Chúa. Đấng Toàn Năng quan phòng chăm sóc đến từng sợi tóc của từng người.

Sống Lời Chúa: Luôn dâng lên Chúa công việc bạn sắp làm, xin Ngài chúc lành và xin cho được luôn biết vâng theo thánh ý Chúa và làm mọi việc vì vinh danh Chúa.

Cầu nguyện: “Lạy Cha, con phó mình con cho Cha, xin hãy làm nơi con mọi sự đẹp Ý Cha, Cha làm chi mặc lòng, con cũng cám ơn Cha, con sẵn sàng luôn luôn, con nhận lãnh tất cả, miễn Ý Cha được làm trọn trong con.” (Chân phước Charles de Foucauld)