“Này bạn, làm sao bạn vào đây mà không có y phục lễ cưới ?” (Mt 22,11)

Suy niệm: Sau khi những vị khách quý trong danh sách khách mời xin kiếu, nhà vua, ông chủ tiệc cưới, đã mời những người từ các ngả đường vào thế chỗ. Thế rồi, trong đám thực khách đông đúc đó, ai cũng ở lại dự tiệc, chỉ trừ một người bị loại ra ngoài, chỉ vì anh không đáp ứng một yêu cầu theo phong tục là phải bận y phục lễ cưới. Qua dụ ngôn này, Chúa Giê-su muốn nói: Hết mọi người đều được Thiên Chúa mời gọi tham dự Tiệc Nước Trời. Tuy nhiên để tận hưởng hạnh phúc Nước Trời, khách mời phải biết hoán cải chính mình để sống theo chuẩn mực của Nước Trời.

Mời Bạn: Người La-mã có câu: “Hãy làm việc anh phải làm” (Age quod agis). Việc phải làm là việc bổn phận của mỗi người (làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng,…). ĐHY Ph. Xav. Nguyễn Văn Thuận, gọi những việc theo bổn phận (như quét nhà, rửa chén,…) tuy âm thầm, đơn điệu, lặt vặt là “giấy vào Nước Trời”. Chúng lôi kéo ta ra khỏi những suy tư viễn vông, xa vời thực tế, giúp ta thánh hóa chính mình và tha nhân, để từng ngày tiến bước trên con đường nên thánh. Rất nhiều những khó khăn vướng mắc trong gia đình, ngoài xã hội sẽ được hóa giải khi mỗi cá nhân để biết tâm làm tốt phận sự của mình.

Sống Lời Chúa: Tôi dành ưu tiên cho những việc bổn phận tôi được giao phó. Tôi chấp nhận hy sinh vất vả, thậm chí sẵn sàng chịu sỉ nhục để chu toàn việc bổn phận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su. Chúa đã vâng phục thánh ý Chúa Cha trong mọi sự. Xin giúp con chu toàn việc bổn phận hằng ngày nhờ đó con góp phần xây dựng Nước Trời trên trần gian.