“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” (Ga 17,11b)

Suy niệm: Đức Chúa Giê-su đến trần gian với sứ mệnh đem lại sự hiệp nhất giữa con người với nhau, và giữa con người với Thiên Chúa. Ngài đã chết và phục sinh và trao ban Thánh Thần để mọi ngăn cách được tháo gỡ và mọi người trở thành anh em chị em với nhau trong Ngài. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã cầu xin Chúa Cha ban ơn hiệp nhất cho các môn đệ: “Xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” Ngài mang đến sự hiệp nhất sâu xa trong Thiên Chúa và mong muốn sự hiệp nhất đó được thể hiện trong cộng đoàn các môn đệ, tức là trong Giáo hội của Ngài. Như vậy mọi thành phần trong Giáo hội có bổn phận phải xây dựng sự hiệp nhất.

Mời Bạn: Tiếng Việt có kiểu nói “chung đụng”, cái gì “chung” thì dễ bị “đụng”:  khó tránh khỏi xung đột trong cuộc sống giữa những con người “bá nhân bá tính”. Có thứ xung đột giúp mở rộng tầm nhìn và giúp nhau thăng tiến. Nhưng cũng có thứ xung đột phá hoại và làm suy yếu lẫn nhau. Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô mời gọi chúng ta không tránh né, hay cố thủ trong xung đột, nhưng can đảm đối diện và tìm cách giải quyết nó theo nguyên tắc: “Hiệp nhất lớn hơn xung đột” (Niềm vui của Tin Mừng, 226).

Sống Lời Chúa: “Điều làm ta hiệp nhất mạnh mẽ nhiều hơn điều làm ta chia rẽ” (Gio-an XXIII). Tôi nói những lời đem bình an, hòa giải cho anh em.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con sống hiền lành khiêm nhường theo gương Chúa để con trở thành chiếc cầu nối kết anh em trong Chúa. Amen.