“Khi thức giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.” (Mt 1,24a)

Suy niệm: Đức Ma-ri-a đã đính hôn với thánh Giu-se nhưng ngài mang thai trước khi hai người về chung sống làm cho thánh nhân bối rối, toan lánh đi nơi khác để mặc Thiên Chúa lo liệu mọi sự. Bấy giờ, nhờ thiên thần Chúa hiện ra báo tin, thánh Giu-se biết Đức Ma-ri-a mang thai là do Chúa Thánh Thần, ngài vâng lệnh sứ thần truyền đón nhận Đức Ma-ri-a về nhà làm bạn mình. Sự vâng phục trong tín thác của thánh Giu-se làm cho nút thắt trong sợi dây nhập thể được tháo gỡ và chương trình của Thiên Chúa từng bước trở thành hiện thực.

Mời Bạn: Trong cánh đồng trần gian, cỏ lùng sự dữ mọc chung lúa tốt sự lành. Trong khi đó, ma quỷ thế gian xác thịt luôn tìm cách để lôi kéo ta xa Chúa, làm mờ mắt ta để không nhận ra và không thực thi ý Chúa. Có một thực tế là “người ta có thể ao ước thi hành ý Chúa nhưng không biết làm sao tìm ra ý ấy. Họ có thể có những ước nguyện tốt lành nhưng lại không hiểu biết vững chắc về Thiên Chúa và đường lối của Người” (Thomas H. Green). Người tín hữu cần tỉnh thức và tập phân định để nhận ra và thi hành ý Chúa trong đời sống.

Sống Lời Chúa: Để giúp ta sống theo Chúa Ki-tô, Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh thường đưa ra những hướng dẫn tổng quát. Mỗi người lắng nghe và áp dụng tùy theo ơn gọi, hoàn cảnh riêng của mình. Cần tiếp xúc với Thần Linh Chúa, cần cầu nguyện và bàn hỏi với người khôn ngoan để biết lựa chọn điều Chúa muốn với lòng phó thác như thánh Giu-se.

Cầu nguyện: “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Và cho mọi việc con làm đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.” (Kinh Sáng Soi)