Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. (Mc 9,3)

Suy niệm: Chúa Giê-su ẩn giấu thiên tính của Ngài trong thân phận con người như bao người chung quanh. Qua biến cố biến hình trên núi, Chúa Giê-su tỏ mình trong khung cảnh uy nghi khiến các môn đệ phải thốt lên: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay!” Việc hiển dung chỉ xảy ra trong khoảnh khắc nhưng nhờ đó các ông thêm niềm tin hầu sẵn sàng đương đầu với cơn thử thách sắp đến. Quả thật, Chúa Giê-su đã chọn con đường thập giá để chu toàn ý Chúa Cha và để cứu rỗi nhân loại. Ngài biết chắc chắn rằng: chọn lựa đó sẽ làm cho các môn đệ chao đảo vấp ngã khi Thầy của họ dấn thân vào cuộc thương khó sắp tới. Trong biến cố này, Chúa Giê-su chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ của Ngài giữ vững niềm tin.

Mời Bạn: Thánh giá gắn liền với cuộc sống ki-tô hữu, như lời sách Gương Chúa Giê-su: “Bạn tiến lên hay lùi lại. Bạn ra ngoài hay vào trong bản ngã, ở đâu bạn cũng vẫn gặp thánh giá” (Q.II, Ch.12). Bạn có sẵn sàng đón nhận thánh giá Chúa gửi tới, với xác tín rằng: đây là phương dược Chúa ban để chữa lành, để uốn nắn, dạy dỗ hầu cho người của Chúa được nên giống Chúa hơn không?

Sống Lời Chúa: Xin ơn xác tín như thánh Phao-lô “cùng chịu đóng đinh thập giá với Đức Ki-tô” (Gl 2,19) để rao giảng thập giá là “sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1Cr 1,24).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su phục sinh, xin cho con sự sống của Chúa, sự sống làm cho đời con mãi mãi xanh tươi. Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời. Amen. (Rabbouni)