Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người dạy dỗ họ nhiều điều. (Mc 6,34)

Suy niệm: Con thuyền tượng trưng cho Hội Thánh hữu hình. “Ra khỏi thuyền” là bước vào thế giới của lương dân. Việc tìm ra một người dẫn dắt dân chúng đâu phải là chuyện dễ dàng. Bao nhiêu chính phủ là bấy nhiêu chính kiến, lập trường. Ấy là chưa nói những lập trường ấy mâu thuẫn, đối nghịch nhau, có khi còn đưa đến những cuộc chiến tranh tàn khốc. Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, Ngài vừa yêu thương loài người, vừa có đủ tư cách qui tụ nhân loại và dạy dỗ họ. Ngày hôm nay, qua Tin Mừng, Ngài đã thực hiện điều đó.

Mời Bạn: Bạn có bao giờ tự hỏi: Tôi phải làm thế nào để rao giảng Chúa cho những người chưa tin nhận Ngài đang sống chung quanh tôi?

Chia sẻ: “Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.” Theo bạn, trong những điều mà Chúa Giê-su rao giảng, đâu là điều Chúa muốn gửi đến cho riêng bạn trong lúc này (chân lý đức tin, nền tảng luân lý, giá trị vĩnh cửu…)?

Sống Lời Chúa: Nói về Chúa cho người thời đại hôm nay là sống tốt vai trò của người công dân và người công giáo: thực thi công bình, làm việc bác ái, siêng năng lãnh nhận các bí tích…

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con con tim của Chúa, để con cảm nhận được tâm tình của Chúa và biết cảm thông với những nỗi khốn cùng của anh em con. Xin cho con biết thao thức với sứ mạng truyền giáo như tâm tình của thánh tông đồ Phao-lô: “Khốn cho con nếu con không rao giảng Tin Mừng”.