“Rồi người thứ ba đến trình: Thưa ngài, yến bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ…” (Lc 19,20)

Suy niệm: Cơn đại dịch Covid-19 cho chúng ta một minh chứng cụ thể, và đau đớn nữa, của hiệu ứng dây chuyền trong một thế giới toàn cầu hoá. Chỉ cần một mắt xích trong chuỗi cung ứng bị đứt gãy là cả hệ thống kinh tế rơi vào khủng hoảng. Điều đó giải thích người tôi tớ thứ ba này gây thiệt hại cho kế hoạch kinh doanh của ông chủ như thế nào khi đem yến bạc của ông “bọc khăn cất kỹ”. Chúng ta không phải là chủ mà là người quản lý những gì chúng ta đang có. Những “vốn liếng” Chúa ban cho chúng ta, không phải để “đóng băng”, hưởng thụ ích kỷ, càng không phải để phung phá mà để “sinh lợi cho Nước Chúa” bằng cách sử dụng chúng để đem lại thiện ích cho tha nhân.

Mời Bạn: Qui luật của nền “kinh tế cứu độ” (economy of salvation) – còn gọi là “nhiệm cục cứu độ” – hệ tại ở việc “bán đi tất cả những gì anh có mà cho người nghèo” để rồi sẽ “được gấp trăm ngay ở đời này” và cả “kho tàng trên trời” (x. Mc 10,21.30). Bạn chỉ có thể sinh lợi cho Nước Chúa, khi bạn “đầu tư vốn liếng” Chúa giao cho bạn để chia sẻ và phục vụ người nghèo, những người yếu thế, bé nhỏ nhất. Mỗi khi bạn chi tiêu cái gì hay sử dụng của cải, bạn hãy nghĩ tới họ, và nghĩ xem bạn có thể làm gì để chia sẻ với họ.

Sống Lời Chúa: Những gì không phải là thiết yếu cho cuộc sống của bạn, gia đình bạn? Bạn hãy tiết giảm chúng để dành vào việc chia sẻ cho người nghèo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con đừng cất kỹ những nén bạc trong sự hưởng thụ ích kỷ, nhưng biết dùng thời gian, tiền bạc, khả năng Chúa ban để phục vụ anh chị em mình.