Người Do Thái càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật Sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình. (Ga 5,18)

Suy niệm: Giữa Đức Giê-su với giới lãnh đạo và những người Pha-ri-sêu mà Phúc Âm Gio-an thường gọi chung là “những người Do Thái” có mối mâu thuẫn âm ỉ thường xuyên được khơi lên từ ‘thùng thuốc nổ’ rất nhạy cảm là vấn đề luật ngày Sa-bát. Những người chống đối Đức Giê-su đã đồng hóa Thiên Chúa với bộ luật của họ. Đúng hơn, họ vẽ ra một ‘ông chúa’ nhăn nhó, lạnh lùng, và thậm chí dữ tợn, phi nhân. Bằng những hành động mà họ gọi là “vi phạm lề luật”, Chúa Giê-su muốn tỏ thái độ: giới thiệu gương mặt thật của Thiên Chúa là Cha thương xót và cứu độ, nhất là đối với những người cùng khổ, những kẻ tội lỗi, những ai bị gạt ra ngoài lề xã hội…

Mời Bạn: Thử dò tìm trong đáy sâu ý thức của mình, lặn xuống tận tiềm thức, để xem ‘Thiên Chúa’ của bạn là Đấng nào, Ngài có phải là Thiên Chúa là Cha yêu thương và cứu độ mà Đức Giê-su giới thiệu hay không? Bạn có thể dò tìm như vậy qua việc xem xét lại thái độ giữ luật của bạn: chẳng hạn, bạn bị bó buộc đi lễ Chúa Nhật vì luật buộc hay tham dự thánh lễ với tâm tình tha thiết muốn gặp gỡ Chúa, v.v…?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy có một sửa đổi cụ thể trong cung cách giữ luật của mình – để chứng tỏ Thiên Chúa của bạn chính là Thiên Chúa mà Đức Giê-su rao giảng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thứ tha cho chúng con vì đã giới thiệu cho người khác một hình ảnh sai lạc về Chúa qua cung cách sống đạo máy móc, vụ lợi của chúng con. Xin giúp chúng con sửa mình, để sống đạo và làm chứng cho Chúa cách đích thực hơn. Amen.