Chúa Giê-su dạy cho các ông biết: Con Người phải chịu đau khổ nhiều,…bị giết chết, và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. (Mc 8,31-32)

Suy niệm: Các môn đệ, cách riêng là Phê-rô, không khỏi hụt hẫng bởi vì vừa tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô thì liền bị Thầy nghiêm cấm không được tiết lộ điều ấy cho bất kỳ ai; đã thế Ngài lại nói trắng ra cho họ – không chỉ một lần, mà tới ba lần – rằng Ngài sẽ “phải chịu đau khổ nhiều, chịu chết” và rồi sẽ phục sinh. Đấng Ki-tô, mà lại phải chịu khổ hình ư? Đầu óc nặng tinh thần thế tục của các ông không thể chấp nhận điều đó. Các ông lại càng không hiểu nổi “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì (Mc 9,30-32). Chỉ sau khi lời báo trước của Chúa trở thành hiện thực, và được Ngài giải thích Kinh Thánh cho các ông, các ông mới hiểu rằng “Đức Ki-tô phải chịu khổ hình rồi mới vào trong vinh quang của Người” (x. Lc 24,26).

Mời Bạn: Quả thật, để cứu độ nhân loại, không chỉ đơn giản ‘xí xoá’ hình phạt do tội lỗi gây ra mà đủ. Trái lại, Đức Ki-tô, “Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29) phải gánh lấy thân phận tội đồ, chịu khổ hình và chịu chết trên thập giá để đền bù hơn cả sòng phẳng mọi tội lỗi trần gian. Rao giảng Đức Ki-tô đích thực phải là “rao giảng một Đức Ki-tô chịu đóng đinh”. Bạn không thể trở thành môn đệ loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô nếu bạn không đi theo Ngài trên con đường thập giá. Bạn có sẵn sàng “từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày” mà theo Ngài chưa?

Sống Lời Chúa: Năng làm những việc hy sinh hãm mình (vui vẻ chấp nhận khó nhọc, làm chủ cảm xúc nóng giận…) là cách vác thập giá mình theo Chúa.

Cầu nguyện: Đọc kinh Trông Cậy.