“Thế thì anh em đi xem gì ? Một ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả ngôn sứ nữa.”(Lc 7,26)

Suy niệm: Ngôn sứ không phải là một chức danh, chức vụ, nhưng là một đời sống: là người nói Lời Thiên Chúa, là người thi hành sứ mạng Thiên Chúa giao phó. Gio-an Tẩy Giả không phải là con người dễ dãi, ba phải như cây sậy trước gió, nhưng là người dám chấp nhận lối sống đạm bạc, đơn sơ khó nghèo, ăn châu chấu, uống mật ong chứ không phải là người đi tìm cuộc sống xa hoa trong cung điện và hơn thế chấp nhận tù đày và mất mạng khi nói lên sự thật, lên án lối sống vô luân của vua Hê-rô-đê. Chính vì thế, Chúa Giê-su xác nhận Gio-an là ngôn sứ và “còn hơn cả ngôn sứ nữa”.

Mời Bạn: Nếu chỉ để phổ biến một thông tin thì Gio-an hà tất phải sống như thế và phải chết như thế. Tự bản chất, Ki-tô hữu là một ngôn sứ. Tôi đã sống như một ngôn sứ của Chúa chưa? Hay chỉ là Ki-tô hữu trên chức danh mà thôi? Tôi có hành xử cách xuê xoa, “linh động” đến nỗi nhu nhược, thoả hiệp với sự xấu, không dám nói lời Thiên Chúa?

Chia sẻ: Thảo luận cách thực thi chức vụ ngôn sứ trong nhóm, đoàn thể của bạn. Thử đề nghị vài việc cụ thể: chia sẻ Lời Chúa trong nhóm, nhắc nhau sống đạo, rủ nhau làm việc tông đồ, v.v…

Sống Lời Chúa: Rủ một người bạn cùng đến thăm và động viên một người lơ là trong việc dự lễ Chúa Nhật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã cho con được thông phần chức vụ Ngôn sứ cao cả của Chúa trong bí tích Rửa tội. Xin Chúa cho con luôn ý thức mỗi ngày và cố gắng chu toàn sứ mạng đó trong từng phút giây của đời sống.