“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Lc 7,19)

Suy niệm: Bị vua Hê-rô-đê giam trong ngục, Gio-an Tẩy giả sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su có phải là Đấng Mê-si-a như ông rao giảng hay không. Phải chăng Gio-an hoài nghi bởi vì lời nói và hoạt động của Đức Giê-su không như ông mong đợi? Không thấy Ngài “làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa;” cũng không thấy Ngài xuất hiện như một ‘người phán xử’, với chiếc rìu trong tay để chặt “bất cứ cây nào không sinh quả tốt” hay với chiếc nia để quăng thóc lép vào lửa không hề tắt (Mt 3, 10-12). Không thấy Ngài kết án, loại trừ ai mà chỉ thấy một con người hiền lành khiêm nhường, sẵn sàng đón nhận và tha thứ, cứu sống và chữa lành. Phải chăng chính các môn đệ của Gio-an mới là những người bị lung lạc tinh thần, mà giờ đây ông thầy của họ muốn giúp họ lấy lại niềm tin nhờ những điều họ mắt thấy tai nghe từ Đức Giê-su? Đức Giê-su nhờ họ chuyển lời cho Gio-an cũng là gián tiếp cho họ thấy rằng lời ngôn sứ I-sai-a tiên báo về Đấng Mê-si-a đang được ứng nghiệm nơi Ngài.

Mời Bạn: Thiên Chúa không hành động theo cách thức chúng ta nghĩ. Đường lối của Thiên Chúa khác với đường lối của con người. Vì thế, những khi gặp gian nan thử thách, rơi vào chỗ hoang mang nghi ngờ, bạn hãy đến hỏi Chúa, chất vấn Chúa, để nhờ Lời Chúa soi sáng, bạn được củng cố trong niềm tin.

Sống Lời Chúa: Trung thành đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi gặp gian nan thử thách, con đã nghi ngờ, trách móc, mất niềm tin vào Chúa. Xin gia tăng niềm tin để con thêm tín thác khi gặp tai ương hoạn nạn. Amen.