“Nó hối hận, nên lại đi.” (Mt 21,29)

Suy niệm: Con người không ai là hoàn hảo và không bao giờ sai. Điều quan trọng là hành động chứ không chỉ nói suông, và khi biết mình đã làm sai thì biết sửa chữa sai lầm. Người cha trong câu chuyện Tin Mừng hẳn rất đau khổ vì người con hư, ngoài miệng vâng dạ nhưng lại trở mặt, không làm theo lời cha. Còn người con đã từng nói không với cha, đã từng làm cha buồn lòng, nhưng nghĩ lại, hối hận và sửa chữa sai lầm bằng cách đi làm vườn nho như lời cha dạy. Đức Giê-su Ki-tô chính là Con yêu dấu của Chúa Cha nhập thể làm “Trưởng Tử của đàn em đông đúc” (x. Rm 8,29) sửa chữa đền bù lỗi lầm của đàn em đó bằng việc “vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá” (Pl 2,8). Trong Ngài, Người Con luôn đẹp lòng Chúa Cha, chúng ta được phục hồi địa vị làm con cái Thiên Chúa, và được chung hưởng gia nghiệp Thiên quốc.

Mời Bạn: “Hối hận là sự hồi sinh vĩ đại nhất” (Lailah G. Akita). Khi một người hối hận và sửa sai là người ấy bắt đầu một cuộc sống mới. Sứ điệp của Chúa Giê-su Ki-tô luôn là lời mời gọi hãy sám hối để đón nhận Nước Trời. Đáp lại lời mời đó, chúng ta hối hận và sửa sai để được sống lại trong mối tương quan với Thiên Chúa bằng việc tìm kiếm và vâng phục thánh ý Chúa trong tâm tình yêu mến.

Sống Lời Chúa: Trong Mùa Vọng này, quyết tâm sửa đổi chừa bỏ một tính hư nết xấu để không phụ tình Cha.

Cầu nguyện: Lạy Cha, con đã nhiều lần hứa với Cha quyết tâm hoán cải, nhưng con đã không thực hiện. Xin cho con biết thật lòng hoán cải để không phụ lòng Cha. Amen.