Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19,26-27)

Suy niệm: Đời là bể khổ, thế nên làm người, ai chẳng gặp đau khổ. Nhưng chắc hẳn không có đau khổ nào lớn cho bằng nỗi đau của người mẹ khi phải chứng kiến người con mình chết như một tên tội phạm. Dưới chân thập giá, Đức Ma-ri-a đã phải chịu nỗi đau như thế. Tất cả những khổ hình, những sỉ nhục phỉ báng Con phải chịu, Mẹ cũng đau đớn như chính mình đang phải chịu. Cả khi Đức Giê-su bị lưỡi đòng đâm thấu trái tim khi đã trút hơi thở cuối cùng, Mẹ đã đau đớn như thể lưỡi đòng ấy đâm vào lòng mình vậy. Thế nhưng Mẹ không bỏ mặc Đức Giê-su, Mẹ vẫn đứng đó dưới chân thập giá, bên cạnh Con mình. Có người mẹ nào từ bỏ đứa con của mình, cho dù nó có là tên tội phạm bị người đời sỉ nhục hay chính mình bị sỉ nhục vì người con đó. Chính nơi đó, Mẹ đã nhận chúng ta là con của Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”

Mời Bạn: Sống trên đời, ai cũng có những đau khổ. Nếu không có ai nâng đỡ, đau khổ dễ khiến ta quị ngã. Những lúc như thế, bạn hãy đến với Đức Ma-ri-a, hãy kêu cầu Mẹ, Mẹ sẽ luôn hiện diện, nâng đỡ, ủi an. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ mặc hay từ chối bạn. Đến với Mẹ, bạn sẽ tìm được sự bình an. Đến với Mẹ, bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng. Vì Mẹ là mẹ của chúng ta.

Sống Lời Chúa: Đọc một chục kinh Mân Côi, suy gẫm chặng thứ Năm mùa Thương với tâm tình của Mẹ đứng bên thánh giá.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a là Mẹ chúng con, chúng con xin trao phó cuộc đời chúng con cho Mẹ. Xin Mẹ nâng đỡ chúng con khi gặp gian nan thử thách.