“Họ nói mà không làm.” (Mt 23,4)

Suy niệm: Đã nhiều lần Chúa Giê-su lên án thái độ giả hình của các kinh sư và Pha-ri-sêu. Vì họ nói mà không làm, hoặc họ nói một đằng làm một nẻo. Quả thật, nếu nói rằng giả hình là sự tách rời giữa lời nói và việc làm, thì cũng có thể nói rằng giả hình là sự tách rời giữa đức tin và cuộc sống. Và như thế có thể nói, giả hình là căn bệnh mà mọi Ki-tô hữu phải luôn cảnh giác, bởi vì mình cũng đang giả hình mà không hay.

Mời Bạn: Nhiều người nhận định rằng, nhiều anh chị em tín hữu Việt Nam có đời sống “nơi nhà thờ” khá phong phú, sôi động. Người ta có thể tham dự các buổi lễ, các cuộc hành hương, đọc kinh kính Đức Mẹ, gẫm đàng thánh giá… với sự sốt sắng hiếm có. Nhưng đồng thời, cũng có nhiều người nói mình tin Chúa mà vẫn ăn gian nói dối, buôn gian bán lận, lừa đảo, hối lộ, hay rượu chè say sưa… Có thể nói, họ là những Ki-tô hữu thường xuyên lui tới nhà thờ, nhưng rồi để Chúa ở lại đó, không mang Chúa vào trong đời sống thường ngày. Đó chẳng phải là sự giả hình mà ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải trong đời sống Ki-tô hữu đó sao? Trong Mùa Chay này, bạn được mời gọi hãy hoán cải, đừng chỉ là các Ki-tô hữu ở trong nhà thờ, nhưng còn phải là các Kitô hữu trong đời sống thường ngày nữa.

Sống Lời Chúa: Xét mình xem liệu bạn có sự tương hợp giữa đời sống đạo ở nhà thờ với đời sống thường ngày hay không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đời sống thường ngày là sự cụ thể hóa đức tin của chúng con. Xin cho chúng con ý thức về điều đó để chúng con luôn biết thể hiện mình là Ki-tô hữu trong đời sống thường ngày. Amen.