“Lòng anh em ngu muội thế?” (Mc 8,17)

Suy niệm: Các môn đệ quả là hậu đậu, ngần ấy người với biết bao lần đi biển mà chỉ mang theo một cái bánh! Thật ra chuyện nhỏ ấy đâu đáng để Chúa Giê-su bận tâm. Ngài vừa mới làm phép lạ hoá bánh ra nhiều đấy thôi! Chúa cảnh báo các ông “đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê” vì Ngài muốn các ông hướng lên tìm kiếm “lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh” (x. Ga 6,27). Thế nhưng các ông chỉ nghĩ đến những chuyện ‘sàn sàn mặt đất’, đến tấm bánh vật chất đời tạm này. Chúa trách mắng các ông “ngu muội” quả là không oan. Hơn một lần Chúa Giê-su đã nặng lời quở trách các môn đệ như thế, lúc thì vì các ông tranh cãi nhau xem ai là người lớn nhất (x. Lc 22,24), lúc thì vì các ông kém lòng tin (x. Mt 17,20). Chính vì mang nặng tinh thần thế tục mà các môn đệ dù ở với Chúa đã lâu mà các ông chưa biết, chưa hiểu Ngài.

Mời Bạn: Chỉ cậy dựa vào sức riêng tự nhiên con người, chỉ chạy theo tính háo danh và lòng ham muốn hưởng thụ lạc thú, chúng ta dễ quên mất sự hiện diện của Đức Ki-tô và đánh mất niềm tin và trông cậy vào quyền năng của Ngài mỗi khi cơn thử thách tăm tối ập đến. Lúc đó chúng ta tưởng rằng mình bị Thiên Chúa bỏ rơi. Những lúc đó chúng ta hãy nhớ lại những lần Chúa can thiệp trong cuộc đời mình để vững tin vào Ngài.

Sống Lời Chúa: Hằng ngày, thường xuyên thầm thĩ lời nguyện tắt: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, những khi gặp khó khăn, thử thách, con lại bị cám dỗ xa rời Chúa mà chạy đến với các vị “thần” khác. Xin Chúa hãy mở lòng, mở mắt để con nhận ra tình yêu và quyền năng của Chúa trong đời mình mà một lòng tín thác vào Chúa. Amen.