“Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.” (Ga 1,6-7)

Suy niệm: Ngày 21/11/2004, xe tự hành Spirit sau một năm đổ bộ lên sao Hoả –từ ngày 03/01/2004, gần bằng hai năm ở trái đất– đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: nó đã giúp phát hiện sự hiện diện và tác động của nước nơi những khối đá và những lớp lưu huỳnh trầm tích trên “Đồi Columbia”. Chỉ một chút dấu vết của nước thôi cũng đã đủ làm chứng khả năng sự sống đã từng có mặt trên hành tinh đỏ này. Chứng từ của những khối đá sao Hoả chỉ là một sự so sánh thô thiển với lời chứng của Gio-an Tẩy giả. Ông không phải là sự sống nhưng sự sống tiềm tàng trong ông, sự sống đã đến trong đời ông khi ông còn trong dạ mẹ. Ông không mạo nhận là sự sáng, nhưng ông phản chiếu sự sáng và “ông đến để làm chứng cho sự sáng.”

Mời Bạn: Than ôi! Đến như đất đá vô tri kia còn có thể làm chứng cho chúng ta rằng cách đây hằng tỷ năm đã có một sự sống đi qua đời nó; còn bạn, còn tôi, tại sao chúng ta ngày hôm nay lại không thể làm chứng cho sự sống, sự sáng của Chúa đang ở trong chúng ta? Phải chăng vì mối tình của chúng ta với Đức Ki-tô đã chưa đậm đà đủ để có thể ghi lại dấu ấn gì nơi đời sống của mình?

Chia sẻ: Cả nhóm quyết tâm cùng làm một việc cụ thể theo tinh thần Phúc Âm để làm chứng cho Đức Ki-tô.

Sống Lời Chúa: Phương thế dẫn nước hằng sống đến tưới đẫm “tâm hồn sao hoả” của bạn là suy niệm Lời Chúa và lãnh nhận Thánh Thể. Bạn hãy siêng năng thực hiện nhé.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ghi vào lòng con dấu ấn tình yêu, để con nên chứng nhân của Chúa giữa lòng đời.