“Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.”(Lc 11,39)

Suy niệm: Tục ngữ có câu: “Tốt mã rã đám”, ý nói người mang bộ mã tốt đẹp mà bên trong không có thực lực gì thì chỉ làm hỏng chuyện thôi. Về phương diện thiêng thiêng, Chúa Giê-su lên án những người Pha-ri-sêu dựa vào việc thực hành đầy đủ những hình thức phô trương bên ngoài như rửa sạch “bên ngoài chén đĩa” để “tự phong” cho mình cái tiếng là đạo đức, trong khi đó, tâm hồn thì “đầy dẫy những chuyện cướp bóc gian tà.” Hình thức bên ngoài cũng là điều cần thiết, nhưng không được bỏ qua điều thiết yếu bên trong, “những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín” (Mt 23,23).

Mời Bạn: Sự trong sạch bên trong giúp chúng ta sống trọn vẹn cho Chúa, và trở thành bạn đồng hành tốt với tha nhân. Đừng vì mải mê trau chuốt những việc bên ngoài mà quên đi điều cần thiết trước hết và trên hết là thanh tẩy tâm hồn và trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô từ trong tâm hồn mình.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên xét mình cách sâu xa để khám phá nết xấu chủ yếu của mình và chừa bỏ chúng hầu trở nên thanh sạch từ trong tâm hồn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gia tăng lòng khát khao thánh thiện trong con, tẩy sạch trong con mọi ý nghĩ và khuynh hướng xấu, giúp con cư xử tử tế, công bình và nói năng hòa nhã với người lân cận. Amen.