100 em chẵn tròn đã hân hoan lần đầu tiên được rước Mình Máu Thánh Chúa hôm Chúa Nhật 18/6/2017, nhằm lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa. Được thành quả như thế này là nhờ vào sự tận tụy của Giáo xứ cùng với sự cộng tác của gia đình. Đời sống đức tin của các em hãy rất còn non trẻ, chúng ta không chỉ chúc mừng các em và gia đình mà còn tiếp tục cầu nguyện cho các em ngày càng yêu mến Thánh Thể Chúa hơn.

Hình ảnh: Vu Ha Minh Thang và Trương Văn Thơm

BTT GX CT ĐN

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây:
100 Em Rước Lễ Lần Đầu 18/6/2017