“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 10,32)

Suy niệm: Các công ty, doanh nghiệp khi tuyển mộ nhân sự bao giờ cũng đưa ra cam kết hấp dẫn, bảo đảm: việc nhẹ lương cao, bảo hiểm đầy đủ…. Còn Chúa Giê-su không giấu giếm những khó khăn đang chờ đợi các môn đệ: sứ mạng thì cam go nguy hiểm “như chiên đi giữa bầy sói”, hành trang thì tối giản đến mức từ bỏ cả những thứ thiết yếu nhất cho cuộc sinh tồn. Nhưng Chúa không bỏ mặc các môn đệ mà ban cho các ông một bảo đảm mà thế gian không thể có: Ngài luôn trung tín đón nhận họ “trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” trong ngày ân thưởng, nhưng với điều kiện, các ông cũng trung thành “tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ.”

Mời Bạn: Sẽ tới một ngày khi chúng ta kết thúc cuộc sống này, Chúa cũng sẽ hỏi chúng ta về lòng trung thành đó: “Con đã làm gì cho Ta? Con có từng tuyên bố nhận Ta trước mặt thiên hạ?” Lúc đó câu trả lời của chúng ta sẽ là gì? Trong hành trình sứ mạng, để có thể loan báo Tin Mừng, cho người khác cũng biết họ cũng được Chúa yêu thương để họ tin nhận Đức Ki-tô là Đấng cứu độ, chúng ta phải sẵn sàng can đảm chấp nhận những khó khăn thiệt thòi để luôn trung thành với lời tuyên xưng mình thuộc về Đức Giê-su Ki-tô và sẵn sàng sống chết vì danh Ngài!

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn thực hiện một việc với ý hướng loan báo Chúa Ki-tô cho người chung quanh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su rất đáng yêu mến! Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con luôn can đảm và trung thành dấn thân phục vụ và làm chứng về Chúa cho anh chị em. Amen.