Đức Giê-su nói với các tông đồ rằng: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” (Mt 10,16)

Suy niệm: Khi sai các môn đệ ra đi, Chúa Giê-su ý thức rất rõ tính chất hết sức nguy hiểm của sứ mạng mà Ngài ví như hành trình của “chiên đi vào giữa bầy sói”. Ai lại không biết chiên là mồi ngon ưa thích của loài sói. Mà thế gian giống như loài sói, đã ghét Thầy thì cũng ghét môn đệ, nên không lạ gì các môn đệ “vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Mt 10,22). Thế nhưng Chúa vẫn sai các môn đệ ra đi, không phải là “giao trứng cho ác”, mà Ngài muốn các ông qua sự hiện diện khiêm tốn, làm chứng tá cho viễn tượng một Nước Trời thái bình thời Thiên Sai như ngôn sứ I-sai-a mô tả: “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ” (Is 11,6). Thật khó tin, sói ở chung với chiên con! Nhưng với Chúa thì không có gì mà không thể. Một Phao-lô nổi danh ‘làm thịt’ các Ki-tô hữu, vậy mà cũng nên tông đồ nhiệt thành hàng đầu, lại còn khuyên mọi người: “Anh em hãy bắt chước tôi” (1Cr 11,1).

Mời Bạn: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính Con Một của Ngài, và tình yêu ấy tiếp tục được minh chứng bằng sự hiện diện của những người được Thiên Chúa sai đến: mặc dù bị thù ghét, nhưng họ vẫn không sờn lòng nản chí, vẫn tiếp đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.

Sống Lời Chúa: Hãy phá bỏ bức tường ngăn cách của tự ái để hoà giải với người mà bạn vẫn làm mặt lạnh lùng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Đấng từng bị thế gian thù ghét, xin cho con ơn can đảm để theo Chúa đến cùng, với ý thức rằng: “môn đệ không thể hơn Thầy”. Amen.