“Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” (Lc 11,32)

Suy niệm: Ni-ni-vê, thủ đô của nước Át-xi-ri, thù địch với dân Do Thái, là vốn là “một thành phố cực kỳ rộng lớn” (Gn 3,3), kiêu căng về sự hùng mạnh của mình (x. Is 10,12), nhiều lần bị các ngôn sứ tuyên sấm trừng phạt (x. Is 12,5tt; Xp 2,13tt). Vậy mà Thiên Chúa lại sai ngôn sứ Giô-na đến để cảnh tỉnh họ. Họ đã tin lời Giô-na, để rồi từ vua tới dân đều ăn năn sám hối, nhờ đó Thiên Chúa đã rút lại lệnh phạt và mở cho họ con đường sống. Đức Giê-su, còn hơn cả Giô-na, Ngài là Con Thiên Chúa, được sai đến loan báo “sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Tiếc thay dân riêng Chúa lại không đón nhận sứ điệp ấy, lại còn đòi Ngài minh chứng bằng “những dấu lạ từ trời”. Vì sự chai lòng cứng dạ ấy, trong cuộc phán xét, họ sẽ bị chính là dân thành Ni-ni-vê kết án.

Mời Bạn: Từ thuở xưa, “nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy qua các ngôn sứ” (x. Dt 1,1) cho dù họ là Do-thái hay dân ngoại. Vì Ngài muốn mọi người “ăn năn sám hối để được sống” (x. Ed 33,11). Tiếc rằng, thành phần thường tỏ ra ương ngạnh lại là tuyển dân của Chúa. Liệu rằng, thái độ chểnh mảng ấy có lặp lại với chúng ta hôm nay không?

Sống Lời Chúa: Hồi tâm để nhìn nhận xem đâu là điều Thiên Chúa muốn bạn thực hiện trong Mùa Chay Thánh này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, qua Giáo hội, Chúa đã thực hiện cho chúng con biết bao điều cao cả, mà nhiều ngôn sứ và vua chúa muốn vẫn không được… Xin cho chúng con ý thức về tình yêu nhưng không của Chúa, để luôn nỗ lực làm cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.