Đức Giê-su nói: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)

Suy niệm: Khi bị xúc phạm, ta cảm thấy cay đắng và giận dữ. Trả thù có thể làm ta hả cơn giận, nhưng sau đó lại để lại nơi ta một quả tim rỗng tuếch. Lấy oán báo oán, oán còn mãi; lấy ân báo oán, oán tiêu tan. Chúng ta phải tha thứ cho nhau vì một lý do cao trọng hơn nữa: vì Chúa đã tha thứ cho mình đến vô cùng. Thử suy nghĩ về hình ảnh đầy ấn tượng mà Chúa Giê-su đưa ra: người đầy tớ nợ vua 10.000 yến vàng, tương đương với 100 triệu quan tiền, một món nợ kếch xù, vượt mọi khả năng đền trả của anh, bởi nếu mỗi ngày công của anh được trả 1 quan tiền, thì phải mất hằng trăm ngàn năm làm việc anh mới mong trả hết! Còn người bạn của anh chỉ mắc nợ anh 100 quan tiền, 1 phần triệu so với món nợ mà anh được tha. Thế mà anh lại không tha cho bạn được sao?

Mời Bạn: Nhận ra mình thật hẹp hòi nhỏ mọn khi cư xử với anh chị em của mình, nhất là cứng cỏi không tha thứ cho người khác. Trong khi mình luôn được Chúa tha thứ: Những điều tôi xúc phạm đến Chúa thật lớn lao, thế mà Ngài luôn luôn tha thứ, không mệt mỏi không điều kiện, tha thứ đến vô cùng.

Sống Lời Chúa: Bạn đang có mối bất hòa với ai, đang tính trả đũa người anh em nào? Ban đang đòi người nào phải đền tội đích đáng thì mới tha? Hãy tha thứ qua lời cầu nguyện và nếu có thể, làm hòa với nhau trong Mùa Chay này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa, xin cho con vượt qua mọi sự trả thù ti tiện, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con luôn biết tha thứ cho người khác vì biết rằng mình đã được Chúa tha thứ nhiều. Amen.