Bấy giờ, Ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a.” Thật ra, ông không  biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. (Mc 9,5-6)

Suy niệm: Cảm giác đối diện với Thiên Chúa, Đấng “ba lần thánh”, thật choáng ngợp khó tả. Khi ba vị tông đồ chứng kiến vinh quang Thiên Chúa bấy lâu nay ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc mộc mạc của bác thợ Giê-su giờ đây tỏ hiện uy nghi huy hoàng, các ông vừa kinh hoàng vừa bị say mê cuốn hút đến nỗi Phê-rô chỉ biết lắp bắp xin dựng lều ở lại luôn trên núi vì “ở đây thật là hay!” Vinh quang chói loà ấy như tia chớp loé lên trong khoảnh khắc rồi lại trở về ẩn giấu: Thầy Giê-su căn dặn các ông chỉ công khai điều ấy khi Ngài “từ cõi chết trỗi dậy.”

Mời Bạn: Vinh quang của Thiên Chúa giờ đây vẫn ẩn giấu nơi Bí tích Thánh Thể. Người tín hữu vẫn thưởng nếm trước vinh quang ấy khi chiêm ngắm Chúa và rước Mình và Máu thánh Người, khi được hít thở và sống bầu khí thánh thiêng của ân sủng Chúa hôm nay. Bạn có cảm nhận như Phê-rô được ở đây với Chúa khi rước Mình Máu Thánh Ngài thật là tốt quá và hạnh phúc cho chúng ta biết bao. Đến và ở lại với Chúa để đón nhận hồng ân sự sống siêu nhiên, cùng với bình an và hạnh phúc. Như vậy, việc kết hiệp với Chúa không phải là việc thêm vào, nhưng là nhu cầu thiết yếu của người tín hữu.

Sống Lời Chúa: Siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa. Trong thời dịch bệnh thì rước lễ thiêng liêng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận hạnh phúc bình an khi được kết hiệp với Chúa. Con xin chọn Chúa là lẽ sống và gia nghiệp đời con.