Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,37-38)

Suy niệm: Đứng trước đau khổ của nhân loại, Chúa Giê-su không cầm được xúc động. Ngài thương dân chúng bơ vơ như chiên không có người chăn. Chúa chữa lành những người bệnh hoạn tật nguyền. Nhưng không chỉ có thế, Ngài còn giảng dạy họ nhiều điều để mở ra cho nhân loại con đường cứu độ để hưởng hạnh phúc Nước Trời. Cũng từ tấm lòng thương xót, Chúa đã chọn gọi các tông đồ để họ tham gia cộng tác với Ngài để tiếp nối sứ mạng cứu thế. Trêncánh đồng truyền giáo lúa đã chín vàng, Chúa Giê-su kêu gọi các môn đệ cầu xin Thiên Chúa, vị chủ ruộng sai các thợ gặt lành nghề, không ai khác hơn là chính các môn đệ cho vụ mùa bội thu.

Mời Bạn: Chính trong tầm nhìn cứu thế đó, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta tham gia, cộng tác. Có nhiều cách tham gia, nhiều cách cộng tác: bằng lời cầu nguyện, bằng việc tông đồ, bác ái, bằng đời sống gương sáng chứng nhân. Sự đóng góp của mỗi người theo khả năng, dù nhỏ bé, cũng góp phần cho Nước Thiên Chúa mau hiển trị.

Chia sẻ: Trong cộng đoàn, trong giáo xứ, bạn có tham gia hoạt động nào phục vụ cộng đoàn và loan báo Tin Mừng không?

Sống Lời Chúa: Sứ mạng loan báo Tin Mừng là bản chất của Hội Thánh cũng là của mỗi người Ki-tô hữu, bạn luôn nhớ cầu nguyện cho Nước Chúa trị đến và sẵn sàng loan báo Tin Mừng Chúa Ki-tô cho những ai thành tâm thiện chí.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban cho con một trái tim nồng cháy để con biết kính mến Chúa và yêu thương anh em của mình như Chúa đã yêu. Amen.