Đức Giê-su nói với người Do Thái: “Các ông lại tìm giết tôi, người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm. Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm.”  (Lc 4,2)

Suy niệm: Người ta thường nói: “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”; ngược lại, cũng có câu “cha dạy học, con đốt sách”! Trong khi thi hành sứ vụ rao giảng, Đức Giê-su đã phải đối mặt với những người Do Thái cứng lòng trước sứ điệp Tin Mừng. Họ ỷ mình là con dòng cháu giống của tổ phụ Áp-ra-ham, nhưng lại “đốt sách” của tổ phụ mình: Vì thành kiến, óc bảo thủ, vì ham hố lợi lộc, vun quén ảnh hưởng phe nhóm, họ chối từ sứ điệp của Chúa Giê-su, và mặt khác, họ “làm điều mà Áp-ra-ham đã không làm” đó là tìm giết Đức Giê-su.

Mời Bạn: Như nhắc lại lời Chúa Giê-su, phó tế Tê-pha-nô đã gọi giới lãnh đạo Do Thái thời đó là những người “cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, luôn chống lại Thánh Thần” giống như cha ông họ (x. Cv 7,51). Đó cũng là lời nhắc nhở bạn và tôi: “Ngày hôm nay, nếu các bạn nghe tiếng Chúa, thì đừng cứng lòng nữa” (x. Tv 94,8). Trái lại, hãy từ bỏ cái nhìn thành kiến, óc bè phái; đừng chỉ là Ki-tô hữu trên giấy tờ, con số rồi dựa vào đó để tự hào, nhưng hãy là người con biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành (x. Lc 8,21).

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, bạn suy niệm một câu Lời Chúa và có một quyết tâm thực hành cụ thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban ơn cho chúng con được vững tin, để cuộc đời chúng con luôn can trường mạnh mẽ trước những thử thách và sóng gió cuộc đời. Xin Chúa luôn ở cùng chúng con.