Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: ‘tôi đã thấy Chúa’ và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18)

Suy niệm: Khi Chúa Giê-su bị bắt, bị kết án tử hình thập giá, các môn đệ sợ hãi trốn chạy, thì bà Ma-ri-a Mác-đa-la, không phải là to gan lớn mật gì, nhưng tình yêu vượt thắng mọi nỗi sợ, bà lặng lẽ theo Thầy suốt chặng đường thập giá, đôi mắt đẫm lệ, cõi lòng tan nát. Bà cũng có mặt ở đó, gần thập giá Chúa Giê-su (Ga 19,25) cùng với Đức Ma-ri-a, Mẹ Chúa. Tảng đá lấp cửa mồ sau khi an táng Chúa cũng không thể dập tắt tình yêu bà dành cho Thầy. Vì thế, ngay từ sáng sớm tinh mơ, dù là đang lo sợ, bà đã tất tả đi ra mộ Chúa. Để làm gì? Chỉ để khóc thương Chúa. Thế nhưng Đức Ki-tô Phục Sinh đã hiện ra với bà, chúc lành và sai bà ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ.

Mời Bạn: Bà Ma-ri-a là mẫu gương cho chúng ta trong tương quan với Chúa. Chúng ta yêu Chúa, giữ Chúa trong đời, và chúng ta không lìa xa, không để mất Chúa và phải mau mắn tìm kiếm Chúa khi Ngài đang ẩn mặt. Vì chính Ngài là hạnh phúc, là nguồn sống đời ta. Bao lần chúng ta cũng đã phải mất mát những điều quí giá nhất, những người thân yêu nhất. Với Chúa Giê-su, Ngài là nguồn sống đời ta. Ta hãy ôm lấy Chúa Giê-su, để Ngài hiện diện mãi mọi ngày trong đời sống mình để được Ngài sai đi chia sẻ niềm vui Phục Sinh cho anh chị em khác nữa.

Sống Lời Chúa: Thăm viếng an ủi một người thân, người hàng xóm đang có chuyện đau buồn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin gìn giữ chúng con luôn được ở trong tình yêu thương của Chúa để chúng con được sống mãi với Chúa suốt cả đời con.