“Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,18)

Suy niệm: Đã có những lúc, người ta tưởng như Giáo Hội sắp bị sụp đổ đến nơi, nhất là khi phải đối diện với vô số khó khăn đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên ngoài là sự chống đối, bách hại trải dài từ những thế kỷ đầu cho đến ngày hôm nay vẫn chưa chấm dứt. Còn bên trong là các cuộc khủng hoảng ly khai, những yếu đuối lỗi lầm của những con người trong lòng Giáo Hội. Tuy nhiên, Giáo Hội vẫn đứng vững bởi vì Giáo Hội là của Chúa chứ không phải của con người: không phải của Đức Giáo hoàng, cũng không phải của các vị Hồng y, Giám mục nào… Giáo Hội là tất cả mọi Ki-tô hữu và mọi Ki-tô hữu là Giáo Hội. Nhưng hơn thế nữa, Giáo Hội là Chúa Ki-tô. Đó mới là lý do vì sao “mọi quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi”. Đừng quên, mọi quyền lực tử thần sẽ không thẳng nổi nhưng không phải là chúng ngừng tấn công Giáo Hội đâu.

Mời Bạn: Cũng giống như Chúa thấy rõ con người yếu đuối của Phê-rô nhưng Ngài vẫn chọn ông làm tông đồ trưởng và còn tin tưởng đặt ông làm nền móng vững chắc để xây dựng Giáo Hội. Chúa cũng thấy rõ mỗi người chúng ta và Ngài vẫn mời gọi chúng ta trở thành người cộng tác để xây dựng Giáo Hội chứ không phải để chúng ta “trùm chăn” bất cộng tác hoặc phê phán và chỉ trích lẫn nhau.

Sống Lời Chúa: Tham dự thánh lễ hoặc giờ chầu Thánh Thể sốt sắng để cầu nguyện cho Giáo hội, đặc biệt tại những nơi đang gặp khó khăn.

Cầu nguyện: Hát: “Này con là Đá” để cầu cho Giáo Hội và Đức Thánh Cha.