Các thượng tế cho lính một số tiền lớn, và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ hắn đã đến lấy trộm xác.” (Mt 28,12-13)

Suy niệm: Những người lính canh mộ phao tin các môn đệ trộm xác Chúa Giê-su vì họ được hai cái lợi: không bị phạt vì tội thiếu trách nhiệm mà lại được một số tiền lớn. Còn các môn đệ lại quả quyết rằng Chúa sống lại để rồi vì thế họ bị bắt bớ đánh đập và giết chết. Đức Giê-su có thực sự sống lại và hiện ra với các môn đệ thì các ông mới có cuộc lột xác kỳ diệu như thế: Từ chỗ sợ sệt lẩn trốn, các ông đã mạnh dạn loan báo cách công khai Đức Ki-tô Phục Sinh, bất chấp bị đánh đập cấm cản. Các ông còn khẳng khái tuyên xưng: “Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã cho sống lại; về điều này tất cả chúng tôi xin làm chứng” (Cv 2,32).

Mời Bạn: Quả thật, rao giảng Tin Mừng bằng một đời sống chứng tá thì có giá trị hơn cả ngàn lời nói suông. Hơn nữa, hành vi làm chứng ở mức cao độ nhất chính là tử đạo, là làm chứng bằng chính máu và mạng sống của mình. Thời nay không có những cuộc tử đạo đổ máu như các cha ông chúng ta ngày xưa nhưng vẫn cần lắm nơi bạn những cuộc ‘tử đạo’ trong cuộc sống. Đó là khi Bạn dám chết đi cho tội lỗi, cho cái tôi ích kỷ và cho những thói xấu của mình. Chỉ khi đó lời chứng cho Tin Mừng của bạn mới thực sự có sức thuyết phục.

Sống Lời Chúa: Tôi quyết ‘tử đạo’ để làm chứng cho Chúa bằng cách thực thi những giá trị Tin Mừng (trung thực, khiết tịnh, tôn trọng sự sống…) dù gặp những khó khăn, thiệt thòi trong xã hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn luôn là chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa.