Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. (Mc 6,34)

Suy niệm: Có những lúc, vì áp lực và gánh nặng của biết bao công việc phải làm, chúng ta muốn đóng cửa để nghỉ ngơi, không muốn bị ai quấy rầy. Chúa Giê-su quan tâm đến sức khoẻ của các môn đệ, và hẳn Ngài cũng mệt nhọc như các ông sau những chuyến hành trình rao giảng. Chúa đề nghị các môn đệ đưa thuyền qua bờ bên kia tìm nơi thanh vắng “để nghỉ ngơi đôi chút”. Thế nhưng, ngay khi chứng kiến cảnh họ như bầy chiên bơ vơ không người chăn, lập tức Chúa đã chạnh lòng thương và Ngài tiếp tục dạy dỗ họ. Ngài cùng các môn đệ muốn nghỉ ngơi cũng không được. Bởi vì tình yêu của người Mục Tử nhân lành thúc bách Ngài hy sinh cho đoàn chiên, không chỉ hy sinh thời gian, sức khoẻ… mà còn sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì đàn chiên ấy nữa.

Mời Bạn: Người môn đệ Đức Ki-tô được mời gọi noi gương Thầy, hăng say loan báo Tin Mừng tình yêu Chúa cho nhân loại đến mức dám hy sinh cả mạng sống vì đoàn chiên. Động lực nào để bạn có được tinh thần nhiệt huyết làm việc tông đồ như Chúa Giê-su? Động lực ấy chỉ có thể là tình yêu. Khi có lòng yêu mến thật sự thì mọi khó khăn, vất vả và gánh nặng đều sẽ trở nên nhẹ nhàng. Đúng như lời khuyên của thánh Augustinô: Bạn hãy yêu rồi làm.

Sống Lời Chúa: Đừng từ chối lắng nghe một người nào đó đang cần đến chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết vượt qua sự ươn lười để mở lòng đến với tha nhân và chia sẻ Tin Mừng tình yêu của Chúa với họ. Amen.