Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” (Mt 9,28)

Suy niệm: Hai người mù trong câu chuyện của Tin Mừng hôm nay thật đặc biệt. Họ không có thái độ mặc cảm như người phụ nữ bị bệnh băng huyết nọ lén lút đến sờ vào vạt áo Chúa Giê-su (x. Mt 9,20-21). Trái lại, họ kêu van, đeo bám Chúa về tận nơi Ngài ở để nài nẵng xin Ngài chữa lành. Đã thế Chúa còn muốn họ khẳng định niềm tin: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Hai người mù chấp nhận tình trạng tật nguyền của mình và đặt tất cả niềm tin nơi Chúa vì biết rằng mình cần Chúa để được chữa lành. Lời Chúa phán quyết như thể bấm nút kích hoạt quyền năng Chúa tuôn đổ chữa lành tật bệnh của họ: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”

Mời Bạn: Điều kiện tiên quyết để được Chúa chữa lành và biến đổi chúng ta trở nên người mới là chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận chính mình là ai, với tất cả những gì mình đang có và những gì đang xảy ra trong cuộc đời của mình và do đó mình tuyệt đối cần đến Chúa là lẽ sống của mình. Như thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II cho biết chấp nhận như thế không có nghĩa là yếm thế và an phận mà là khiêm tốn và mở lòng để đi vào cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa. 

Chia sẻNhiều người trẻ có biểu hiện “cuồng” thần tượng. Điều đó có phải là chấp nhận chính mình và giúp cho sự phát triển bản thân không?

Sống Lời Chúa: Tha thiết dâng lời cầu xin Chúa giúp bạn chừa bỏ một nết xấu cố hữu của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con nhận biết chính mình là thụ tạo tội lỗi, để nhờ đó con có thể nhận biết Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ con. Amen.