“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.”(Ga 14,27)

Suy niệm: Đứng trước viễn cảnh chia ly, Chúa Giê-su đã ban cho các môn đệ món quà vô giá là sự “bình an” của chính Ngài. Bình an Chúa ban không giống như kiểu thế gian, nghĩa là không chỉ là một lời chúc xã giao; nó cũng không phải là khoảng thinh lặng đáng sợ giữa hai cuộc chiến. Bình an của Chúa Giê-su là hoa trái của nỗ lực tìm kiếm, trung thành, và chu toàn ý định của Chúa Cha. Chính nhờ sống trong tình yêu kết hiệp mật thiết với Chúa Cha và Thánh Thần mà Chúa Giê-su sống dồi dào niềm vui, hạnh phúc, và bình an. Bởi thế, Chúa Giê-su, Hoàng tử Bình An, muốn trao ban nó cho các môn đệ để giúp các ông vượt qua mọi sợ hãi trước những gì sắp xảy ra và tiếp tục vững tin lời Thầy trước bao biến cố thăng trầm.

Mời Bạn: Theo thánh Bonaventura, để lớn lên trong bình an chúng ta cần yêu Chúa hết lòng. Càng yêu Chúa hết lòng, càng sống trào tràn bình an và càng khát khao chia sẻ nó cho mọi người. Đó chính là niềm vui Tin Mừng mà Chúa Giê-su muốn loan báo cho con người. Để sống trong bình an của Chúa, chúng ta cần cảm nhận mình được Chúa yêu thương bắt đầu từ những điều, những con người nhỏ bé nhất, gần gũi nhất  với chúng ta. Và hơn nữa bình an khi cảm nghiệm tình yêu Chúa qua những khổ đau Chúa để cho xảy đến trong đời chúng ta.

Sống Lời Chúa: Làm một việc để trợ giúp người đang gặp khó khăn hoặc một việc để bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ niềm vui để xây dựng bình an cho gia đình và người thân.

Cầu nguyện: Hát Kinh Hòa Bình.