Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. (Mc 6,34)

Suy niệm: Cựu Ước thường dùng hình ảnh “bầy chiên không có người chăn dắt”để nói lên tình cảnh đáng thương của dân Chúa bơ vơ thiếu vắng mục tử. Đàn chiên không có người chăn đã là đáng buồn. Có người chăn mà không thi hành phận sự mục tử thì càng đáng buồn hơn nữa. Thời Chúa Giê-su, dân chúng thì đói khát chân lý, những người có bổn phận hướng dẫn, lãnh đạo dân chúng, cụ thể là các luật sĩ, biệt phái, tư tế, thì lại bất trung. Họ làm cho đám đông hiểu sai về Đấng Cứu Thế. Họ đã biến Đền thờ thành nơi trục lợi thay vì nơi ban phát Lời Chúa. Cách sống nhập nhằng của họ thật tai hại cho đời sống đức tin của đoàn dân Chúa. Chúa Giê-su đến như mẫu mực lý tưởng cho các mục tử, vì Ngài là Mục Tử đích thực. Ngài chăm lo cho đoàn chiên mình, nuôi dưỡng chúng bằng lương thực bởi trời là chính Lời và Thân Mình Ngài. Ngài là mục tử thí mạng vì đoàn chiên.

Mời Bạn: Không chỉ các giám mục, linh mục, mà những bậc làm cha mẹ, những người có trách nhiệm nơi một số người, cũng là những mục tử Chúa đã chọn đặt. Vì thế, chúng ta có phần trách nhiệm lớn khi tình trạng đạo đức của họ sa sút: phải chăng vì chúng ta không nói ý Chúa cho họ? Hay vì đời sống chúng ta không đúng với những gì chúng ta dạy?

Sống Lời Chúa: Có những người Chúa trao cho bạn coi sóc. Hãy thực thi bổn phận mục tử với họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương đến các mục tử của dân Chúa. Đặc biệt xin ban cho các giám mục, linh mục có trái tim của người mục tử, biết tận tụy lo cho đoàn chiên Chúa trao phó.