“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên của anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)

Suy niệm: Cuộc sống thiêng liêng của chúng ta là một cuộc chiến đấu chống lại cám dỗ của ma quỷ, mà chúng ta có lúc thắng đó rồi thua đó. Thắng được cám dỗ dĩ nhiên là tốt; nhưng chiến thắng cũng có nguy cơ của nó. Khi chiến thắng, ta có thể ảo tưởng rằng mình tài giỏi, mạnh mẽ… Từ đó sinh kiêu ngạo. Mà kiêu ngạo là hòn đá vấp phạm đã đẩy Xa-tan từ chỗ là thiên thần sáng láng trở thành ma quỷ chống lại Thiên Chúa. Nếu chúng ta chiến thắng cám dỗ và rồi mừng rỡ đến độ kiêu căng tự phụ thì có khác gì ma quỷ? Chiến thắng có nguy cơ dẫn chúng ta đến biết bao tội khác. Thế thì có gì là đáng mừng? Điều đáng mừng đích thực như Chúa nói là “tên anh em đã được ghi trên trời.”

Mời Bạn: Chúa chọn ai làm môn đệ không chỉ để họ làm đồ đệ cho Chúa khi họ còn sống ở trần gian mà thôi, mà còn cho họ được tham dự hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa sau này nữa. Thánh Gio-an khi viết về những lời cáo biệt đã ghi lại khẳng định của Đức Giê-su: “Thầy ở đâu anh em cũng sẽ ở đó” (Ga 14,3). Những ai được Chúa chọn làm môn đệ thì Chúa đã chuẩn bị cho họ được chung hưởng hạnh phúc đời đời. Vì thế, được làm môn đệ của Chúa thì thật đáng mừng, đáng mừng hơn là đã chiến thắng quỷ thần một vài lần.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ vì được Chúa gọi làm môn đệ của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ của Chúa, xin cho chúng con cảm nếm trước được hạnh phúc Chúa đã dành cho chúng con.