“Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người.(Mc 6,3)

Suy niệm: Dân thành Na-da-rét ngày xưa mang nặng thành kiến về Đức Giê-su. Họ không thể thoát ra khỏi cái “lý lịch trích ngang” của người chỉ là “bác thợ, con bà Ma-ri-a” cùng với những anh em bà con như bao người khác sống trong làng xóm của họ. Chính cặp kính “cận thị” và thiên lệch đó đã che khuất tầm nhìn khiến họ không thể nhận ra Đấng Thiên Sai nơi con người Giê-su thành Na-da-rét ấy dù Ngài giảng dạy “như Đấng có uy quyền” và làm các dấu lạ khiến họ “kinh ngạc vì ở Ít-ra-en chưa từng thấy thế bao giờ” (Mt 9,33).

Mời Bạn: Thành kiến giống như cặp mắt kính bị lỗi khiến cho mọi thứ nhìn xuyên qua nó đều trở thành méo mó lệch lạc, điều hay điều tốt cũng trở nên xấu xí. Người mang thành kiến luôn ở trong tư thế đối kháng, bắt bẻ, xét nét, xét đoán cách thiên lệch, bất công. Và như thế không nhìn thấy được điều tốt đẹp nơi người khác. Để thoát khỏi thành kiến, cần gỡ bỏ cái nhìn tiêu cực để thay vào đó bằng cái nhìn tích cực, thay vì soi mói khuyết điểm thì nỗ lực khám phá ưu điểm nơi anh em. Và nhất là nói không với tính tự ái, tự phụ là nguồn “chống lưng” cho óc thành kiến đó.

Sống Lời Chúa: Để thoát khỏi thành kiến, mời bạn tập khám phá phương diện tích cực, ưu điểm của người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe. Xin cho chúng con biết nhìn, biết nghe tha nhân với lòng bao dung, ngõ hầu chúng con thấy được sự hiện diện và ý định của Chúa nơi họ.