“Hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng của bóng tối tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Mt 4,15-16)

Suy niệm: Thay vì chọn Giê-ru-sa-lem hay những địa danh nổi tiếng của Do Thái làm điểm truyền giáo đầu tiên, Đức Giê-su chọn miền Ga-li-lê, là nơi có nhiều dân tộc và người ngoại giáo sinh sống. Sự khác thường này là dấu chỉ loan báo Nước Thiên Chúa đã đến: phòng tiệc Nước Trời mở sẵn, không chỉ dành cho những khách có thiệp mời, mà còn cho những khách ở các ngả đường, bất kể sắc dân, văn hoá, nô lệ hay tự do. Tin Mừng không giới hạn ở Do Thái, nhưng cho muôn dân. Ga-li-lê như là một thế giới nhân loại thu hẹp, nay trong thế giới này, Đức Giê-su đang vãi xuống những hạt giống đức tin, bằng cách rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho dân. Người nông phu thì chờ mong mùa gặt, Đức Giê-su cũng chờ mong ngày hạt giống nẩy bông kết hạt. Tin Mừng thuật lại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm ở Ga-li-lê này “đã tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en” (Mt 15,31).

Mời Bạn: Nơi bạn đang sống hội tụ nhiều thành phần, chính kiến, tôn giáo, trình độ, có khi đa số là những người chưa biết Chúa. Chúa có vô tình khi để bạn sống ở giữa môi trường ấy không? Hay Ngài đang muốn nơi bạn điều gì?

Chia sẻ: Người xưa nhắc nhở “văn ôn, võ luyện”, còn bạn, bạn làm gì để tài bồi cho kinh nghiệm truyền giáo?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy chọn làm một việc với ý hướng cầu nguyện cho việc truyền giáo.

Cầu nguyện: Hát “Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, lúa chín đầy đồng…”