Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,16)

Suy niệm: Chúa Giê-su chạnh lòng thương khi trông thấy một đoàn người đông đảo đi theo Ngài. Ngài không chỉ chữa lành bệnh tật cho họ mà còn cho họ ăn. Từ năm chiếc bánh và hai con cá mà Ngài đã cho đoàn người chừng “năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con” được ăn no nê. Sự đóng góp chẳng đáng là bao của các môn đệ nhưng qua số lương thực ít ỏi đó Chúa đã làm nên phép lạ. Thật vậy, công việc của con người tự nó không có giá trị gì, nhưng khi cộng tác với Chúa, nó trở nên hành động siêu nhiên mang ơn cứu độ.

Mời Bạn: Thế giới hôm nay đang đối diện với bao biến động về kinh tế vì dịch bệnh lan tràn khắp nơi. Cách riêng tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, mỗi ngày hơn ngàn người bị nhiễm Covid. Chúa chạnh lòng thương xót nhân loại đang đau khổ, Chúa có thể làm mọi sự để cứu con người nhưng Chúa cần đến sự cộng tác của chúng ta. Chúa muốn chúng ta cũng chạnh lòng thương trước những người đang cần chúng ta giúp đỡ. Dù sự đóng góp của chúng ta chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu rộng lớn hiện nay, nhưng Chúa sẽ đón nhận và nhân lên gấp bội, để đem lại lợi ích cho nhiều người.

Chia sẻ: Bạn có quảng đại dâng hiến đời mình cho Chúa hay giúp đỡ và chia sẻ với tha nhân về vật chất, thời gian, trí tuệ, sức khỏe không?

Sống Lời Chúa: Quan tâm giúp đỡ những người bệnh tật, nghèo khổ, già yếu, neo đơn và những người đang cần sự giúp đỡ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho sự cộng tác bé nhỏ của con làm vinh danh Chúa và hữu ích cho mọi người. Amen.