“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15,8)

Suy niệm: Cành nho chỉ sinh được nhiều hoa trái nếu gắn liền với cây nho, được cắt tỉa, vun tưới, chăm sóc. Đời sống người Ki-tô hữu cũng sinh nhiều hoa trái tốt lành thánh thiện nếu gắn kết với nguồn mạch sự sống của mình là Đức Ki-tô, mà hai đường huyết mạch cung cấp dưỡng chất thiêng liêng cho linh hồn là Lời Chúa và Mình Thánh Chúa. Đồng thời cành nho linh hồn còn phải được cắt tỉa khỏi những rườm rà và sâu bệnh của tinh thần thế tục, hầu sự sống từ nơi Chúa không bị thất thoát nhưng được tập trung tối đa để sinh nhiều hoa trái tốt lành.

Mời Bạn: Nếu người nào tách ra khỏi Chúa, họ sẽ thiếu sức sống của Ngài, linh hồn trở nên èo uột, ốm yếu, và như một lẽ đương nhiên, mất dần khả năng đề kháng trước sự tấn công của vi-rút tội lỗi. Mời bạn mỗi ngày dành thời gian suy niệm Lời Chúa, để sống những giá trị Tin Mừng trước những mời mọc quyến rũ của thế gian. Và đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng linh hồn mình bằng lương thực thần linh là chính Thánh Thể Chúa Ki-tô.

Chia sẻ: Bạn có nhận ra giá trị tích cực của khó khăn, nghịch cảnh là việc Thiên Chúa “cắt tỉa” để bạn kết hợp với Chúa, lớn lên và nhờ đó, sinh hoa kết trái không?

Sống Lời Chúa: Củng cố mối liên kết bạn với Chúa bằng việc thường xuyên suy niệm Lời Chúa và rước Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn kết hiệp với Chúa, và xin Chúa thanh luyện con, con mạnh mẽ vượt qua những trở ngại bản thân, sống sung mãn nhờ sức sống của Chúa và chia sẻ cho người khác. Amen.