“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.” (Mt 5,6)

Suy niệm: Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo xác quyết rằng: Tận đáy lòng, con người khao khát Thiên Chúa vì con người được tạo dựng do Thiên Chúa và cho Thiên Chúa” (số 27). Vậy nên, ước muốn trở nên thánh thiện là món quà từ Thiên Chúa ban cho con người. Tuy nhiên, để món quà cao quý này sinh hoa kết quả, con người phải nỗ lực cộng tác với ân sủng Chúa ban để nên thánh thiện. Nên thánh là trở nên giống Chúa Giê-su bằng cách bắt chước các nhân đức của Chúa, rập khuôn đời sống mình theo đời sống của Chúa và luôn làm đẹp lòng Chúa trong từng giây từng phút của cuộc sống. Thánh Augustinô đã khao khát: “Ông nọ bà kia làm thánh, tại sao tôi không thể làm thánh?” Và ngài đã biến niềm khao khát ấy thành hiện thực qua việc hoán cải đời sống để nên thánh, một vị thánh tiến sĩ Giáo hội và nhờ giáo huấn và gương sáng của ngài, biết bao người cũng được nên thánh.

Mời Bạn: Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cách thế để nên thánh. Nhưng dẫu cách thế nào đi nữa thì khao khát nên giống Chúa, kết hợp nên một với Chúa luôn là mẫu số chung và đích điểm mọi vị thánh. Bạn hãy nỗ lực nên thánh bằng việc kết hiệp với Ngài trong các Bí tích và thực hành Lời Chúa trong tư tưởng, lời nói và hành động Sống Lời Chúa: Kinh Tám Mối Phúc thật và Thương người Mười Bốn mối dạy bạn những nẻo đường cụ thể để nên thánh. Bạn hãy chọn một nẻo đường phù hợp với chính mình để nên thánh và trung thành sống con đường đó mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con khao khát được nên giống Chúa và nên một với Chúa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp con.