“Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” (Mt 5,4)

Suy niệm: Tục ngữ Việt có câu: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe.” Điều đó thật đúng, vì trong đời sống xã hội, người hiền lành, nói năng dịu dàng, giao tiếp lịch thiệp là khôn bởi vì ai cũng thích tiếp xúc làm bạn với những người như thế. Ở đây, Chúa Giê-su dạy sống “hiền lành” không chỉ như một nghệ thuật sống, hay như một kỹ năng để thành công ở đời. Hiền lành là nhân đức của người khiêm nhường, cậy trông, tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, chứ không cậy dựa vào sức riêng của mình. Chúa Giê-su dạy ta học với Ngài vì Ngài “có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Đức Giê-su nên gương mẫu hoàn hảo của đức “hiền lành” khi Ngài tự hủy ý riêng của mình để chu toàn thánh ý Chúa Cha, là giang tay chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại.

Mời Bạn: Các thánh là những người “hiền lành” theo gương Chúa Giê-su. Các ngài luôn cậy trông, tín thác và vững tin vào Chúa dẫu các ngài phải đương đầu với bao khó khăn, bách hại để tuyên xưng niềm tin của mình. Bạn hãy noi gương các ngài để được hưởng phúc “Đất Hứa” làm gia nghiệp.

Sống Lời Chúa: Bạn tập sống hiền lành với mọi người, sẵn sàng nhường phần hơn về lợi ích cho người khác. Đồng thời, bạn hãy luôn cậy dựa vào Chúa, luôn chạy đến với Chúa trước hết, cầu khẩn Chúa trước hết, trong mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống.

Cầu nguyện: Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo, gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm. Hãy trông chờ Chúa, giữ vững đường lối Người, rồi Người sẽ cất nhắc bạn lên và ban đất hứa làm gia nghiệp. (Tv 37,18.34)