“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 12,17)

Suy niệm: Người Do Thái đưa ra cho Chúa Giê-su một câu hỏi hóc búa, cốt để gài Ngài vào cái bẫy chính trị: “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” Nhân dịp đó, Chúa cho biết Ngài nhìn nhận vai trò đúng đắn của của quyền bính trần thế: “Của Xê-da, trả về Xê-da.” Nhưng Ngài nhắc nhở rằng bên trên quyền bính trần thế là quyền tối thượng của Thiên Chúa, và vì thế: “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh Thiên Chúa; mọi sự nơi con người, kể cả sự sống, sự hiện hữu của mình, con người đều nhận được từ Thiên Chúa. Chẳng những thế, con người còn mắc nợ Thiên Chúa ơn cứu độ và biết bao ơn lành trong cuộc sống. Nếu như mọi sự tôi có kể cả sự hiện hữu của tôi đều thuộc về Chúa, thì tất cả cuộc sống của tôi phải là một lời tạ ơn dâng lên Ngài.

Mời Bạn: Bạn có thật sự dành ưu tiên cho Chúa hơn các nhu cầu khác trong cuộc sống của bạn chưa? Bạn đã sắp xếp công việc làm ăn, giải trí, giao tế như thế nào để có thể dành ưu tiên cho việc thờ phượng Chúa, cầu nguyện trong gia đình và tham gia những hoạt động tông đồ, bác ái, xây dựng cộng đoàn,… trong giáo xứ bạn hay chưa?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm làm mọi việc, từ việc nhỏ nhất, với một mục đích duy nhất là làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.” (theo thánh Inhaxiô)